Alvorens een prijs aan te vragen, is het van essentieel belang dat uw aanvragen klaar zijn, inclusief:

  1. De te verzenden documenten die zijn gekoppeld aan het betreffende lot.

  2. De posten zijn ook gelinkt aan de juiste loten.

Vervolgens wordt u in het "Loten" van het menu "Prijsaanvragen" door het aanklikken van een lot gevraagd om eerst een deadline voor het prijsaanvraag aan te geven en een begeleidend bericht:

  • De deadline kan indien nodig later worden gewijzigd, ook nadat u uw prijsaanvragen heeft verstuurd, door de partijinformatie te bewerken. Het is alleen informatief, het is heel goed mogelijk voor een bedrijf om een prijs toe te kennen na deze datum, zolang u het winnende bod niet hebt gekozen.

  • Het bijbehorende bericht kan het standaardbericht zijn dat op bedrijfsniveau is gedefinieerd en dat vervolgens voor elke lot en indien nodig ook voor elke prijsaanvrag kan worden aangepast.

5 stappen om bedrijven uit te nodigen om prijzen aan te bieden: 

  1. Klik op "Loten" van het menu "Prijsaanvragen", daarna op de betreffende lot en vervolgens op het tabblad "Bedrijven". 

  2. Klik dan op "+Bedrijven" in de rechterbovenhoek van de pagina.

  3. Zoek de te selecteren bedrijven, hetzij op naam, hetzij op naam van het betreffende lot. Wanneer ze allemaal geselecteerd zijn, klik dan op volgende (het aantal geselecteerde bedrijven worden aangegeven tussen haakjes).

  4. Nu vindt u de lijst met contactpersonen voor elk geselecteerd bedrijf en het algemene e-mailadres indien deze bestaat. Kies vervolgens één of meerdere contactpersonen die de prijsaanvraag moeten ontvangen. Indien er geen contactpersoon wordt geselecteerd, zal het algemene e-mailadres worden gebruikt (indien aanwezig).

  5. Na het klikken op "Volgende" wordt elk bedrijf toegevoegd aan de lijst van bedrijven in het lot, maar met de status "Uitnodiging niet verzonden". U kunt ze dan allemaal in één klik uitnodigen door ze aan te vinken via het selectievakje aan de linkerkant en vervolgens door te klikken op "Uitnodigen" aan de rechterkant van de tabel; of één voor één via de"..." op de lijn van elk bedrijf.

PS: In beide fasen, selectie van bedrijven en contacten, is het mogelijk om ontbrekende bedrijven en contacten toe te voegen. Deze worden automatisch opgeslagen in uw directory voor toekomstige aanvragen.


Heb je het antwoord gevonden?