Statuts van prijsaanvragen

Per lot, in het menu "Loten" van het "Prijsaanvragen" menu, vindt u de lijst van bedrijven waar aan elke aanvraag een status werd toegekend. Deze statussen worden automatisch bijgewerkt, afhankelijk van de fase van de aanvraag en de acties van de aanbieders:

 • Uitnodiging niet verzonden: bedrijf is toegevoegd maar nog niet uitgenodigd.

 • Uitnodiging verzonden: de potentiële bieder heeft het verzoek per e-mail ontvangen maar heeft het verzoek nog niet aanvaard of geweigerd.

 • Open uitnodiging: de bieder heeft het verzoek geopend, maar heeft het nog niet aanvaard of geweigerd te antwoorden.

 • Uitnodiging geaccepteerd/geweigerd: de bieder heeft het verzoek aanvaard of geweigerd.

 • Ontvangen aanbod: het bedrijf heeft u zijn aanbod gestuurd.

 • Ontvangen aanbod (bewerkt): het bedrijf heeft u zijn aanbod gestuurd en de werd vervolgens bewerkt door uw bedrijf.

 • Aanbieding geselecteerd

Het is mogelijk om een status handmatig bij te werken door toegang te krijgen tot het overeenkomstige bedrijf.

Bedrijfspagina

Op de Smartbeam-applicatie kunnen u en uw collega's, door de prijsaanvraag aan een bedrijf te openen, in hetzelfde bestand alle geautomatiseerde activiteitenstromen vinden die verband houden met deze aanvraag (datum, auteur en actie):

 • Verzending van de eerste uitnodiging

 • Herinneringen

 • Berichten (verzonden of ontvangen met het bedrijf)

 • Acties van de biedende onderneming: opening van de link, aanvaarding/weigering van de toekenning van prijzen, ontvangst van offertes en documenten.

Vanuit de activiteitenstroom kunt u andere acties uitvoeren (zie de actieknoppen rechts van de activiteitenstroom):

 • Voeg notities of oproepen toe die betrekking hebben op de prijsaanvraag aan een bedrijf, om u eraan te herinneren of wanneer u samen aan hetzelfde bestand werkt. Deze toelichting is intern en is niet zichtbaar voor de geraadpleegde onderneming.

 • Stuur een herinnering

 • Een bericht verzenden of beantwoorden

Daarnaast kan dat in dit scherm ook:

 • Handmatig de status van de prijsaanvraag wijzigen (klik op "Status" boven het scherm).

 • Ontvangen documenten toevoegen, met inbegrip van de offerte indien deze los van Smartbeam wordt ontvangen (zie hoofdstuk "Documenten" naar de recht van het scherm).

 • Nodig andere contactpersonen van hetzelfde bedrijf uit, die automatisch het verzoek en toekomstige herinneringen en berichten zullen ontvangen (zie "Contacten" sectie).

Heb je het antwoord gevonden?